Kimyasal ve Ekolojik Testler

Fermuar Testleri

Kullanılan fermuarların, mukavemet, güç, dayanıklılık gibi özelliklerinin belirlenmesi için uygulanan fiziksel test yöntemidir.

Fermuar Test Yöntemleri ve Ölçme Standartları

Tutamağın Kürsöre Tespit Mukavemeti

Şekilde görüldüğü gibi sıkı bir şekilde sabitlenmiş kürsörün tutamağına (elcik) kuvvet uygulanarak yeterli dayanımda olup olmadığı belirlenir. Kuvvet, kürsör yüzeyine dik açıyla (90 Derece) elciğe uygulanır. Kopma halinde kopma kuvveti tespit edilerek ilgili standart ile kıyaslanır.

Üst Durdurucunun Kenar Zırhına Tespit Mukavemeti

(Üst Durdurucunun Dayanımı)

Test numunesi kürsörü, üst durdurucu (stop) tarafında olacak şekilde kapalı durumda test cihazına bağlanır. Metal fermuarlarda elcik, plastik fermuarlarda kürsör vasıtasıyla üst çeneye, fermuarın alt kısmı ise tertibat vasıtasıyla alt çeneye bağlanır. Kopma gerçekleşene kadar kuvvet uygulanır. Kopma halinde kopma kuvveti tespit edilerek ilgili standart ile kıyaslanır.

Alt Durdurucunun Kenar Zırhına Tespit Mukavemeti

(Alt Stop Dayanımı)

Fermuar numunesi tam açık olacak ve kürsör alt stoba dayanacak şekilde hazırlanır. Kürsör kilidinin açık kalması sağlanır. Fermuar şeridi kürsörden yaklaşık 10 cm. uzaklıkta test cihazı çenelerine bağlanır. Kopma (kürsörün alt stoptan çıkması) halinde kopma kuvveti tespit edilerek ilgili standart ile kıyaslanır.

Ayrılabilir Fermuarlarda Tutucu Tespit Mukavemeti

(Separe Fermuarlarda Kutu-Pim Dayanımı)

Kapalı durumdaki fermuarın alt ucu çekme cihazının çenelerine şekilde görüldüğü gibi tutturulur. Kutunun kırılması gerçekleşene kadar kuvvet uygulanır. Kırılma halinde kırılma kuvveti tespit edilerek ilgili standart ile kıyaslanır.

Enine Kuvvetler Altında Zincir Direnci

Kapalı durumdaki fermuarın alt ucu çekme cihazının çenelerine şekilde görüldüğü gibi tutturulur. Kutunun kırılması gerçekleşene kadar kuvvet uygulanır. Kırılma halinde kırılma kuvveti tespit edilerek ilgili standart ile kıyaslanır.

Kürsör Kilit Direnci

Kürsörü zincir üzerine kilitlenmiş yarım açık fermuarın iki yakası şekildeki gibi test cihazı çenelerine bağlanır. Çeneler çekilerek fermuar açılmaya çalışılır. Kürsör kilidinin devre dışı kaldığı andaki değer tespit edilerek ilgili standart ile kıyaslanır

Fermuar test standardları başlıca aşağıdaki gibidir.

  • BS 3084
  • TS 11516
  • ASTM D 2061
  • ASTM D 2062

 

 

Korozyon Dayanımı

Metal aksesuarlarda atmosferik etkilere karşı paslanmanın veya korozyonlanmanın belli süre içerisinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin tespiti amacıyla uygulanan test yöntemidir.

Korozyon, metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumu. Demirin paslanması, alüminyumun oksitlenmesi korozyona örnek olarak verilebilir. Türkçe'ye yabancı dillerden giren korozyon sözcüğü; yenme, kemirilme gibi anlamlarla alakalıdır.

Apeo Ve Npeo

Alkilfenoller hazır giyim, ayakkabı ve ev tekstili ürünlerinde ıslatıcı olarak kullanılırlar.

Nonilfenol (NP) ve Oktilfenol (OP) gibi alkilfenoller (AP) , APEO’ların yıkım ürünleridir. Alkilfenoller doğada güç parçalanır ve özellikle nonilfenoller sudaki canlılara ve ekosisteme zarar verirler. İnsan sağlığına ve çevreye karşı bio-akümülatif ve toksik oldukları bilinmektedir.

2003/53/EC direktifine göre kütlece 1000 ppm’e eşit veya yüksek oranda kullanılan ürünler piyasaya arz edilemezler.

Alkilfenol etoksilatlar (APEO), konfeksiyon, ev tekstili ve ayakkabı sektöründe kullanılan yaygın yüzey aktif maddeleridir. İşletmeler tarafından kullanılan ve bitmiş ürünlerin son yıkama sonrasında atık olarak bırakılan bu madde, doğada güç parçalanmakta ve sudaki ekosistemlere ciddi hasar vermektedir.

Alkilfenoletoksilatlar (APEO's)

APEO iyonik olmayan aktif yüzey maddesidir.Alkil fenoller ve alkilfenol etoksilatlar çeşitli endüstri alanlarında kullanılan yardımcı kimyasal maddelerdir.

İyi bir ıslatıcı olmaları nedeniyle yaygın olarak faklı endüstri temizleme sistemlerinde kullanılırlar.

Tekstil ve deri işlemlerinde, bazı hamurlaştırma ve kaðıt işlemlerinde, kimyasal bazı boyarmaddelerde, köpük engelleyicilerde, kurutucularda, metal işlemlerinde ve tarım alanında da kullanılmaktadırlar.

2003/53/EC direktifine göre tekstil ve deri prosesleri için kütlece % 0.1'e (1000 ppm) eşit veya yüksek konsantrasyonlarda hazırlanan bileşen ya da maddeler olarak piyasada yer alamazlar.

Sağlığa Etkileri: insan saðlıðına ve çevreye karşı bio-akkümülatif ve toksik oldukları kanıtlanmıştır. Doğaya zararlı olduðundan ve yok edilmesi zor olduðundan kullanılmasını önlemek ve yerine başka malzemeler

kullanılmasına çalışılmaktadır. Bu maddelere de genel olarak APEO içermeyen anlamında APEO-free denmektedir.APEO ciltte tahrişe neden olur ve hormon sisteminin etkiler.

Perflorooktansülfonat (pfos) Ve Perfuorooktanoik Asit (pfoa) Tayini

PFOS ve PFOA bileşikleri Perflor gruplu (PFCs) kimyasallar olarak bilinirler. Bu bileşikler, tekstil, halı ve kağıt endüstrisinde koruyucu kaplama malzemesi olarak kullanılan kimyasallardır. Özellikle tekstil ürünlerinde su ve yağ iticilik özelliği görevi görürler. PFC bileşikleri kanserojendir ve özellikle çocuklarda gelişimde olumsuzluklara yol açma, davranış bozuklukları ve kronik hastalıklar meydana getirmektedir. Bu sebeple 27 Aralık 2006'da Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi 2006/122/EC direktifi kapsamında Perflorooktan sülfonat kullanımı ve satışına sınırlama getirmiştir.

Perflorooktansülfonikasitler (PFOS), perfluorooktonik asit (PFOA) ve perfloro yüzey aktif maddelerin (PFTs) tekstil bitim işlemleriyle olan bağlantısı genelleştirilerek medyada tartışmalara neden olmakta ve bu çok karmaşık konu ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda florokarbon bazlı su, yağ ve kir iticilik ürünleri bu maddelerin kaynağı olarak söylenmektedir.

Fakat PFOS, PFOA ve PFTs tekstil mamullerinin bitim işlemlerinde kullanılmadığı gibi doğaya atılan PFT‘lerin en büyük kısmı yangın söndürme köpüklerinden, galvanik proseslerden ve PTFE kaplamalardan gelmektedir.

Su/yağ itici tekstil yardımcı kimyasallarında belirtilmiş perfluorlu asitler ve yüzey aktif maddeleri üretim kaynaklı olarak en fazla <0.5 ppm aralığında yan ürün şeklinde ortaya çıkabilmektedir.

Ancak flor bileşikleri yıllardır kullanıldığından dolayı PFOA, PFOS ve diğer PFTs her yerde bulunabilir ve saptanabilir durumdadır.

Çevrenin korunması ve sadece ppb düzeyinde bile flor bileşiklerinin tayin edilebilmesini sağlamak amacıyla perfloro maddelerin belirlenmesi için analitik yöntemler sürekli olarak geliştirilmekte ve bu yöntemlerle dünyada var olan temel kirlilik seviyesini teyit etmektedir.

Daha ileri seviye bir gelişme ise florokarbon reçinesi olmadan su geçirmezlik sağlayan BIONIC-FINISH®ECO’dur. Bu ürünler çok iyi, sürdürülebilir ve kalıcı su itici özellikleri sağlamaktadır.

Bilimadamları yanmaz-yapışmaz tavalarda kullanılan bir kimyasal maddenin özellikle çocuklarda kolesterol düzeyinin yükselmesi ile bağlantısı olabileceğinden endişe duyuyor.

West Virginia Üniversitesi'ndeki ekip, bu bağlantıyı yüzde yüz kanıtlamış olmadıklarını, ama en azından yanıldıklarının kanıtlanması için de daha fazla araştırma gerektiğini söylüyor.

Konu, bir su kaynağına karışan kimyasal maddeler nedeniyle açılan bir davada taraf olan 12 bin çocuğun durumu ile gündeme geldi.

Suya karışan kimyasal maddeler, yanmaz tavalarda kullanılan maddelerle aynıydı.

Bununla birlikte uzmanlar, kimyasalları sudan alan çocukların çok daha yoğun şekilde bu maddelere maruz kaldığının altını çiziyor.

Başka ürünlerde de var

Doğada bulunmayan bir kimyasal madde olan perfloroalkil asit, üretim süreçlerinde yaygın şekilde kullanılıyor.

Kısa adları PFOA ve PFOS olan perfloroalkil asit yapışmaz tavalara ısıya dayanıklılık özelliği kazandırıyor.

Ayrıca kumaş, halı ve leke tutmayan giysi ve kumaşların üretiminde kullanılıyor.

Bu maddelerin vücuda girdiği ve karaciğere ulaştığı biliniyordu. Karaciğer de kolesterol üretiminden ve alınan gıdalardaki yağın parçalanmasından sorumlu organ.

Daha önce yapılan başka çalışmalar da PFOA ve PFOS kimyasallarının bünyenin yağı parçalama becerisini etkilediğini göstermişti.

Suyla alındığında kolesterol düzeyleri oynadı

West Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Stephanie Frisbee ve ekibi ise bir sanayi kazası sonucu yüksek düzeyde PFOA'ya maruz kalan bir grup çocuğu inceliyordu.

Çocuklarda yapılan kan testleri, PFOA düzeyinin normal ortalama olan 3.9 nanogramın çok üzerinde olduğunu, bu grup içinde ortalamanın 69.2 nanogramı bulduğunu gösterdi.

Buna karşılık, çocukların hem toplam kolesterol düzeyi hem de "kötü" kolesterol denilen LDL düzeyleri de yüksek çıktı.

Yüksek kolesterol, özellikle LDL kalp hastalıkları ile ilişkilendiriliyor.

Ancak uzmanlar, bulgularının bu çocukların mutlaka daha yüksek kalp hastalığı riskine sahip olacağı şeklinde yorumlanamayacağını söylüyor.

İngiliz Kalp Vakfı'ndan Cathy Ross da temkinli olmaktan yana.

Söz konusu araştırmanın sudaki kirlilik nedeniyle aşırı miktarda kimyasal maddeye maruz kalınmasını incelediğine dikkat çeken Ross, bu maddelerin tavalarda kaplama amacıyla kullanıldığında ise çok daha ufak miktarlarda olduğuna dikkat çekiyor.

Ross, "Araştırmada kanda yüksek düzeyde PFOA ve PFOS asitleri bulunduğunda kolesterol düzeylerinde de mütevazı bir araştırma görülüyor. Ama bu artışa bu maddeler yol açtı demekle aynı şey değil" dedi.

Ross da düşük düzeyde alınan kimyasalların da etki edip etmediğini ölçmek için yeni araştırmalar gerektiğini belirtiyor.

 

Ancak ona göre, çocukların sağlığı açısından tavanın nasıl yapıldığındansa, içinde neler pişirildiği ve bunun egsersiz bir hayat şekliyle birleşimi daha önemli.

Derilerde Cr+ 6 Tayini, (krom Vı)

Krom çok sert ve metallere sertlik kazandıran bir elementtir. Doğada +3 yüklüdür ancak indirgenme işlemi ile +6 değer kazanır. Toz halindeki Cr+6 , deride tabaklanma işleminde kullanılır. Bu işlem, derinin daha pürüzsüz ve uzun süre dayanıklı olmasını sağlar.

Cr+6 kanserojen bir maddedir ve bağışıklık sisteminde tahribatlara yol açabilmektedir.

Deri ürünlerde, ülkemizce ve Avrupa Birliği direktifine göre limitlerin üzerinde kullanımı yasaklı bir kimyasaldır.

Krom (+6) Tayini (Difenilkarbazit Metodu)

Prensip

+ 6 değerli krom tayini, hafif asidik ortamda kromun difenil karbazitle kırmızımsı-eflatun renk vermesine dayanır.

Engelleyiciler

Rengin gelişmesine aşağıdaki safsızlıklar engelleyici olarak etki edebilir. Cıva 1 ve cıva 2 mavi veya mavi-eflatun renk verir. Asit kullanılmasında reaksiyon hassas değildir. Demir 1 mg/lt den daha büyük konsantrasyonlarda ise sarı renk meydana getirir.

Bu metot ile tayin edilebilen minimum konsantrasyon 50 ml lik nessler tüpleri içerisinde göz ile karşılaştırma yapılarak 3 mikrogram/lt krom 6 tayin edilebilir. Foto metrik ölçümlerde 5 cm lik ışık yolu kullanılarak 5 mikrogram/lt krom 6 tayin edilebilir.

Kullanılan Aletler

1. Spektrofotometre : 1 cm veya daha fazla ışık yolu ile 540 nm dalga boyunda kullanılır.

2. Filtre fotometre : 1 cm veya daha fazla ışık yolu, yeşil filtre ile 540 nm dalga boyunda kullanılır.

3. Nessler tüpleri : Uygun şekilde uzun, 50 ml kapasiteli

Kullanılan Reaktifler

Kromsuz Damıtık Su : Gerekirse tamamen pyrex camdan yapılmış damıtma cihazında damıtık su iki defa destillenerek veya iyon değiştiricisinden geçirilerek elde edilir. Bu suda indirgen bulunmamalıdır.

S Difenilkarbazit Reaktifi : 0,2 gr S Difenilkarbazit (1,5 difenilkarbohidrazit de denilir) 100 ml % 95 lik etil alkol içerisinde veya izopropil alkol içerisinde çözülür. 40 ml konsantre H2SO4 ve 360 ml damıtık sudan hazırlanmış (1+9) asit çözeltisi karıştırılarak ilave edilir. Buz dolabında saklanırsa çözelti 1 ay için kararlıdır. Çözeltinin rengi herhangi bir etki olmaksızın renksizden, haki renge dönüşürse kullanılmaz.

Stok Krom Çözeltisi : 0,1414 gr susuz potasyum bikromat (K2Cr2O7) damıtık su ile çözülerek 1000 ml ye tamamlanır. Bu çözeltinin 1 mililitresi 50 mikrogram krom 6 kapsar.

Standart Krom Çözeltisi: 20,0 ml stok krom çözeltisi damıtık su ile 1000 ml ye tamamlanır. Günlük olarak hazırlanır. Bu çözeltinin 1,0 ml si 1,00 mikrogram krom 6 kapsar.

Standart Eğrinin Çizilmesi : Standart krom çözeltisinden 0 : 5 : 10 : 15  : 20 : 25  : 50 : 100 ml alınarak balon jojede 100 ml ye tamamlanır. Böylece,

0 : 0,005  : 0,01 : 0,015  : 0,02  : 0,025  : 0,05 : 0,1 mg lık bir standart seri hazırlanmış olur. Bu standartlardan, 50 ml pipetle alınır, bir behere konur. 2,5 ml berrak difenil karbazit çözeltisi ilave edilir, iyice karıştırılır. Kırmızımsı mor renk meydana gelir. Reaktif ilavesinden sonra kolorimetrede okuma yapılır. Okunan değerler ordinat, mg krom değerleri ise apsise yazılarak standart eğri çizilir. Gözle mukayese için 3 - 200 mikrogram/lt lik standart seri hazırlanır.

Deneyin Yapılışı

50 ml veya damıtık su ile 50 ml ye seyreltilmiş numune alınarak standartlardaki metot uygulanır. Alette okunan değer eğriye tatbik edilerek mg krom hesaplanır. Eğer seyreltme yapılmışsa bu değerin seyreltme faktörüyle çarpılması lazımdır.

Çözüm Ortaklarımız

İLETİŞİM

 Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11

 Güngören - İSTANBUL

 Çağrı Merkezi: 0 212 702 02 20

  [email protected]

   Online Analiz Talep Formu