Apeo Ve Npeo Testleri

Apeo Ve Npeo

Alkilfenoller hazır giyim, ayakkabı ve ev tekstili ürünlerinde ıslatıcı olarak kullanılırlar.

Nonilfenol (NP) ve Oktilfenol (OP) gibi alkilfenoller (AP) , APEO’ların yıkım ürünleridir. Alkilfenoller doğada güç parçalanır ve özellikle nonilfenoller sudaki canlılara ve ekosisteme zarar verirler. İnsan sağlığına ve çevreye karşı bio-akümülatif ve toksik oldukları bilinmektedir.

2003/53/EC direktifine göre kütlece 1000 ppm’e eşit veya yüksek oranda kullanılan ürünler piyasaya arz edilemezler.

Alkilfenol etoksilatlar (APEO), konfeksiyon, ev tekstili ve ayakkabı sektöründe kullanılan yaygın yüzey aktif maddeleridir. İşletmeler tarafından kullanılan ve bitmiş ürünlerin son yıkama sonrasında atık olarak bırakılan bu madde, doğada güç parçalanmakta ve sudaki ekosistemlere ciddi hasar vermektedir.

Alkilfenoletoksilatlar (APEO's)

APEO iyonik olmayan aktif yüzey maddesidir.Alkil fenoller ve alkilfenol etoksilatlar çeşitli endüstri alanlarında kullanılan yardımcı kimyasal maddelerdir.

İyi bir ıslatıcı olmaları nedeniyle yaygın olarak faklı endüstri temizleme sistemlerinde kullanılırlar.

Tekstil ve deri işlemlerinde, bazı hamurlaştırma ve kaðıt işlemlerinde, kimyasal bazı boyarmaddelerde, köpük engelleyicilerde, kurutucularda, metal işlemlerinde ve tarım alanında da kullanılmaktadırlar.

2003/53/EC direktifine göre tekstil ve deri prosesleri için kütlece % 0.1'e (1000 ppm) eşit veya yüksek konsantrasyonlarda hazırlanan bileşen ya da maddeler olarak piyasada yer alamazlar.

Sağlığa Etkileri: insan saðlıðına ve çevreye karşı bio-akkümülatif ve toksik oldukları kanıtlanmıştır. Doğaya zararlı olduðundan ve yok edilmesi zor olduðundan kullanılmasını önlemek ve yerine başka malzemeler

kullanılmasına çalışılmaktadır. Bu maddelere de genel olarak APEO içermeyen anlamında APEO-free denmektedir.APEO ciltte tahrişe neden olur ve hormon sisteminin etkiler.

Çözüm Ortaklarımız

İLETİŞİM

 Merkez Mh, Gençosman Cd, No 11

 Güngören - İSTANBUL

 Çağrı Merkezi: 0 212 702 02 20

  [email protected]

   Online Analiz Talep Formu